Digit & Learn Koulutetaan opettajia vuorovaikutteisempaan, tehokkaampaan ja miellyttävämpään digitaaliseen oppimiskokemukseen.

Digit & Learn Koulutetaan opettajia vuorovaikutteisempaan, tehokkaampaan ja miellyttävämpään digitaaliseen oppimiskokemukseen.

Tervetuloa arviointityökalualustalle, joka on osa Digit&Learn-hanketta, jonka tavoitteena on tukea opettajia heidän digitaalisessa täydennyskoulutuksessaan. Arviointityökalu on hankkeen lopputulos, joka on kehitetty mittaamaan Digital & Virtual Toolbox -hankkeen toisen tuloksen vaikutusta oppilaiden oppimistuloksiin

Tutustu alustaan jo tänään ja katso, miten voimme auttaa sinua saavuttamaan opetus- ja oppimistavoitteesi!

Arviointityökalu koostuu tietokilpailuista, jotka koskevat työkalupakissa tarjottuja oppituntisuunnitelmia, jotka kattavat eri oppiaineita, kuten tietotekniikkaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa, historiaa, maantiedettä, musiikkia, matematiikkaa, fysiikkaa, vieraita kieliä, kemiaa, luonnontieteitä ja taidetta. Tietokilpailut tarjoavat yksityiskohtaista tietoa vuorovaikutteisten videoiden ja esitysten avulla, jotka tehostavat oppilaiden oppimista. Työkalun avulla opettajat voivat saada arvokasta tietoa siitä, miten he voivat parantaa opetusmenetelmiään ja parantaa oppilaiden tuloksia arvioimalla hankkeen digitaalisten työkalujen vaikutusta. Tarjoamalla tämän arvokkaan resurssin toivomme voivamme antaa opettajille mahdollisuuden sitouttaa ja motivoida oppilaitaan paremmin ja lopulta edistää heidän oppimistaan.

Digit & Learn -projektin keskeiset tavoitteet ovat:

Tavoite 1: Opettajien digitaalisen ja teknologisen osaamisen lisääminen, jotta he voivat luoda opetusvälineitä luokkiensa tueksi;

 

Tavoite 2: Käynnistetään opettajien kanssa yhteissuunnitteluprosessi, jonka tavoitteena on suunnitella uusiin teknologioihin perustuvia digitaalisia välineitä täydentäviksi opetusvälineiksi.

Tavoite 3: Kehitetään arviointikeinoja, joilla seurataan uuden teknologian mukaisten digitaalisten opetusvälineiden vaikutusta opiskelijoiden oppimistuloksiin.

 

Tavoite 1

Tavoite 2

Tavoite 3

PROJEKTIN TULOKSET

Projektin tulos 1: Koulutusformaatti

Tähän tulokseen liittyy erityisesti opettajille suunnatun koulutusformaatin kehittäminen, jonka tavoitteena on antaa heille valmiudet sisällön luomiseen digitaalisen teknologian avulla.

Koulutusformaatin tavoitteena on auttaa opettajia parantamaan digitaalisia taitojaan ja kehittämään digitaalisia välineitä ja sisältöjä, esimerkiksi VR-perustaisia, joita voidaan soveltaa oppitunneilla ja jotka on suunniteltu oppilaiden tarpeiden mukaan. Koulutusformaatin moduulien laatiminen perustuu tutkimusraporttiin, joka sisältää tutkimustietoa opettajien koulutustarpeista digitaalisen ja teknologisen lukutaidon osalta sekä yleiskatsauksen nykyisistä ratkaisuista opetusympäristöissä käytettävien digitaalisten välineiden osalta.

Koulutusformaatti perustuu yhdistettyyn lähestymistapaan, joka sisältää sekä luokkahuoneessa läsnäoloa vaativia aktiviteetteja että verkkoaktiviteetteja, jotka on jäsennelty kolmelle tasolle: Aloittelijat, edistyneet ja asiantuntijat.

.

Projektin tulos 2: Digitaalinen & Virtuaalinen työkalupakki

Hankkeen toinen tulos on digitaalisen ja virtuaalisen työkalupakin kehittäminen. Työkalupakki on tulosta hankekumppaneiden ja koulutettujen opettajien yhteisestä luomisprosessista, ja se sisältää valikoiman äskettäin kehitettyjä digitaalisia työkaluja, joita voidaan käyttää oppitunneilla tietyissä kouluaineissa, kuten tietotekniikassa ja tieto- ja viestintätekniikassa, historiassa, maantiedossa, musiikissa, matematiikassa ja taiteessa.

Työkalupakki tarjoaa opettajille erilaisia työkaluja, jotka mahdollistavat vuorovaikutteisia videotunteja, interaktiivisia skenaarioita, pelejä ja opetusskenaarioita, tietokilpailuja ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi työkalupakki tarjoaa opettajan tueksi koulutusformaatin kannalta merkityksellistä sisältöä, kuten jäänmurtajia ja työpajoja, vinkkejä opettajille, esitteitä ja muita hyödyllisiä resursseja.

Projektin tulos 3: Arviointityökalu

Hankkeen lopputuloksena kehitetään arviointiväline. Tämän työkalun tarkoituksena on mitata digitaalisen ja virtuaalisen työkalupakin vaikutusta opiskelijoiden oppimistuloksiin. Arvioimalla hankkeessa kehitettyjen digitaalisten työkalujen tehokkuutta arviointityökalu voi tarjota arvokasta tietoa siitä, miten opettajat voivat parantaa opetusmenetelmiään ja parantaa oppilaiden oppimistuloksia.

Arviointityökalu on modulaarinen, verkkopohjainen, täysin responsiivinen alusta, jota voi käyttää millä tahansa laitteella (esim. kännykällä, tabletilla, kannettavalla tietokoneella, PC:llä) missä ja milloin tahansa. Hankekumppanit ovat yhdessä sopineet käyttävänsä Moodle-oppimisen hallintajärjestelmää käyttäjäystävällisimpänä sähköisen arvioinnin verkkopohjaisena alustana. Työkalu tarjoaa sarjan tietokilpailutehtäviä, joita käytetään kahdella formatiivis-arvioivalla tavalla. Toisaalta tietokilpailut tarjoavat opiskelijoille tietoa yksityiskohtaisena informaationa sisältäen videoita, esityksiä ja vuorovaikutteisia videotunteja. Lisäksi tietokilpailujen tarkoituksena on testata opiskelijoiden omaksumaa käsitteellistä ymmärrystä. Tietokilpailuilla on kaksi arvioivaa tarkoitusta. . Ne tukevat opiskelijoiden omaa itsearviointia, sillä kysymykset on suunniteltu antamaan palautetta opiskelijoille heidän oppimisensa helpottamiseksi.

KOHDERYHMÄT

Digit & Learn -projetin suorat kohderyhmät ovat:

Iältään yli 25-vuotiaat opettajat, joilla on vähintään 2 vuotta työkokemusta opettamisesta.

Koulut ja muut opetukselliset instituutiot.

7-19-vuotitaat oppilaat

suuri yleisö

PROJEKTIKUMPPANIT