Daha etkileşimli, verimli ve çekici bir dijital öğrenme deneyimi için öğretmenlerin güçlendirilmesi

Daha etkileşimli, verimli ve çekici bir dijital öğrenme deneyimi için öğretmenlerin güçlendirilmesi

Öğretmenleri dijital beceri geliştirme yolculuklarında desteklemeyi amaçlayan Digit&Learn projesinin bir parçası olan Değerlendirme Aracı platformuna hoş geldiniz. Değerlendirme Aracı, projenin 2. çıktısı olan Dijital ve Sanal Araç Kutusunun öğrenci öğrenme çıktıları üzerindeki etkisini ölçmek için geliştirilen projenin nihai sonucudur.

Öğretme ve öğrenme hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için platformumuzu bugün keşfedin!
Değerlendirme Aracı, Bilişim ve BİT, Tarih, Coğrafya, Müzik, Matematik, Fizik, Yabancı dil, Kimya, Doğa bilimleri ve Sanat gibi çeşitli konuları kapsayan Araç Kutusunda sağlanan ders planlarına ilişkin sınavlardan oluşmaktadır. Sınavlar, öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek için etkileşimli videolar ve sunumlarla ayrıntılı bilgi sağlar. Bu araç sayesinde öğretmenler, projenin dijital araçlarının etkisini değerlendirerek öğretim yöntemlerini nasıl geliştirebilecekleri ve öğrenci kazanımlarını nasıl artırabilecekleri konusunda değerli bilgiler edinebilirler. Bu değerli kaynağı sağlayarak, öğretmenleri öğrencilerinin ilgisini daha iyi çekmeleri ve motive etmeleri için güçlendirmeyi ve nihayetinde başarılarını artırmayı umuyoruz.

Digit&Learn'ın özel hedefleri şunlardır:

Hedef 1: Öğretmenlere, derslerini desteklemeye yönelik eğitim araçları oluşturmalarını sağlayacak dijital ve teknolojik yetkinlikler kazandırmak;

Hedef 2: Tamamlayıcı öğretim araçları olarak yeni teknolojilere dayalı dijital araçlar tasarlamayı amaçlayan öğretmenlerle birlikte bir ortak yaratım sürecinin etkinleştirilmesi.

Hedef 3: Yeni teknolojilerin dijital tabanlı eğitim araçlarının öğrencilerin öğrenme başarıları üzerindeki etkisini izlemek için ayrıntılı değerlendirme araçları geliştirmek.

Hedef 1

Hedef 2

Hedef 3

PROJE SONUÇLARI

Proje Çıktısı 1: Eğitim Formatı

Bu çıktı, öğretmenler için özel olarak tasarlanmış ve onlara dijital teknolojiler aracılığıyla içerik oluşturma yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim formatının geliştirilmesini içermektedir.

Ayrıntılı olarak, Eğitim Formatı öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmelerine ve derslerde kullanılmak üzere öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış VR tabanlı dijital araçlar ve içerikler geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Formatı modüllerinin hazırlanması, öğretmenlerin dijital veya teknolojik okuryazarlık konusundaki eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim ortamlarında uygulanan dijital araçlar alanındaki mevcut çözümlere genel bir bakış içeren bir Araştırma Raporuna dayanmaktadır Eğitim Formatı, üç seviyede yapılandırılmış yüz yüze ve çevrimiçi etkinlikleri içeren karma bir yaklaşıma dayanmaktadır: Başlangıç, İleri, Uzman.

Proje Sonucu 2: Dijital ve Sanal Araç Kutusu

Projenin ikinci sonucu ise Dijital ve Sanal Araç Kutusunun geliştirilmesidir. Bu araç kutusu, proje ortakları ve eğitimli öğretmenler arasındaki ortak yaratım sürecinin bir sonucudur ve Bilişim ve BİT, Tarih, Coğrafya, Müzik, Matematik ve Sanat gibi seçilmiş okul dersleri için dersler sırasında kullanılabilecek yeni geliştirilmiş dijital araçlardan oluşan bir seçki içermektedir.

Araç kutusu, öğretmenlere interaktif video dersleri, interaktif senaryolar, oyunlar ve eğitim senaryoları, sınavlar ve öğrenci etkileşimleri gibi çeşitli araçlar sağlar Buna ek olarak, öğretmeni desteklemek için araç seti, buz kırıcılar ve atölye çalışmaları, öğretmenler için ipuçları, el notları ve faydalı kaynaklar gibi Eğitim Formatı ile ilgili içerik sunar.

Proje Sonucu 3: Değerlendirme aracı

Projenin nihai sonucu bir değerlendirme aracının geliştirilmesidir Bu araç, Dijital ve Sanal Araç Kutusunun öğrencilerin öğrenme başarıları üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Değerlendirme aracı, proje tarafından geliştirilen dijital araçların etkinliğini değerlendirerek, öğretmenlerin öğretim yöntemlerini nasıl geliştirebilecekleri ve öğrencilerin öğrenme çıktılarını nasıl artırabilecekleri konusunda değerli bilgiler sağlayabilir

Değerlendirme Aracı, modüler, web tabanlı, tam duyarlı bir platformdur ve herhangi bir cihazdan (mobil, tablet, dizüstü bilgisayar, PC), her zaman, her yerden erişilebilir. Proje ortakları, en kullanıcı dostu e-Değerlendirme web tabanlı platformu olarak Öğrenme Yönetim Sistemi Moodle’ın kullanılması konusunda ortak bir karara varmışlardır. Bu araç, çifte biçimlendirici-değerlendirici bir şekilde kullanılan bir dizi sınav etkinliği sunmaktadır Bir yandan, kısa sınavlar öğrencilere videolar, sunumlar ve interaktif video dersleri içeren ince taneli bilgi olarak bilgi sağlar. Diğer kısa sınavlar ise öğrencilerin kazandığı kavramsal anlayışı test etmeyi amaçlamaktadır Öte yandan, kısa sınavların çifte değerlendirme amacı vardır Öğrencilerin kendi öz değerlendirmeleri için, sorular öğrencilere öğrenmelerine yardımcı olacak bir araç olarak geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmıştır.

HEDEF GRUPLAR

Digit&Learn projesinin birincil hedef grupları şunlardır:

– en az 2 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip 25 yaş üstü öğretmenler

– okullar, diğer eğitim kurumları

– 7-19 yaş arası öğrenciler

– ve genel kamuoyu

PROJE ORTAKLARI