Digit & Learn

Digit & Learn -projektin keskeiset tavoitteet ovat:

Tavoite 1: Opettajien digitaalisen ja teknologisen osaamisen lisääminen, jotta he voivat luoda opetusvälineitä luokkiensa tueksi;

Tavoite 2: Käynnistetään opettajien kanssa yhteissuunnitteluprosessi, jonka tavoitteena on suunnitella uusiin teknologioihin perustuvia digitaalisia välineitä täydentäviksi opetusvälineiksi.

Tavoite 3: Kehitetään arviointikeinoja, joilla seurataan uuden teknologian mukaisten digitaalisten opetusvälineiden vaikutusta opiskelijoiden oppimistuloksiin.

KOHDERYHMÄT

Digit & Learn -projetin suorat kohderyhmät ovat:

Artboard 2(1)

Koulut ja muut opetukselliset instituutiot.

Artboard 3(3)

7-19-vuotiaat oppilaat

Artboard 4

suuri yleisö

Artboard 5(1)

– ja suuri yleisö