Ενίσχυση των εκπαιδευτικών για μια πιο διαδραστική, αποτελεσματική και ευχάριστη εμπειρία ψηφιακής μάθησης”

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών για μια πιο διαδραστική, αποτελεσματική και ευχάριστη εμπειρία ψηφιακής μάθησης”

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα Εργαλείο Αξιολόγησης, που αποτελεί μέρος του έργου Digit&Learn, το οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή επιμόρφωσή τους.Το τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης. Το εργαλείο αυτό αποσκοπεί στη μέτρηση του αντίκτυπου της Ψηφιακής & Εικονικής Εργαλειοθήκης στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών. Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν από το έργο, το εργαλείο αξιολόγησης μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους και να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών.

Ανακαλύψτε την πλατφόρμα μας σήμερα για να δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους διδακτικούς και μαθησιακούς σας στόχους!

Το Εργαλείο Αξιολόγησης αποτελείται από κουίζ για τα προγράμματα μαθήματος που παρέχονται στην Εργαλειοθήκη και καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως Πληροφορική και ΤΠΕ, Ιστορία, Γεωγραφία, Μουσική, Μαθηματικά, Φυσική, Ξένη γλώσσα, Χημεία, Φυσικές επιστήμες και Τέχνη. Τα κουίζ παρέχουν λεπτομερείς γνώσεις με διαδραστικά βίντεο και παρουσιάσεις για την ενίσχυση της διδασκαλίας των μαθητών Με το εργαλείο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για το πώς να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των μαθητών, αξιολογώντας τον αντίκτυπο των ψηφιακών εργαλείων του έργου Με την παροχή αυτού του πολύτιμου πόρου, ελπίζουμε να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να απασχολήσουν και να παρακινήσουν καλύτερα τους μαθητές τους και τελικά να προωθήσουν την επιτυχία τους.

Οι στόχοι του Digit&Learn είναι οι εξής:

Στόχος 1: Αναβάθμιση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών με ψηφιακές και τεχνολογικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο την υποστήριξη των τάξεών τους,

 

Στόχος 2: Ενεργοποίηση μιας διαδικασίας συνδημιουργίας με τους εκπαιδευτικούς με στόχο τον σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων βασισμένων στις νέες τεχνολογίες ως συμπληρωματικών μέσων διδασκαλίας.

Στόχος 3: Ανάπτυξη μέσων αξιολόγησης για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των εκπαιδευτικών εργαλείων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών.

Στόχος 1

Στόχος 2

Στόχος 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Αποτέλεσμα Έργου 1: Δομή Κατάρτισης

Το αποτέλεσμα αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας μορφής κατάρτισης που είναι ειδικά σχεδιασμένη για εκπαιδευτικούς και αποσκοπεί στην παροχή ικανοτήτων για τη δημιουργία περιεχομένου μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.

Αυτό το αποτέλεσμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δομής κατάρτισης που είναι ειδικά σχεδιασμένη για εκπαιδευτικούς και αποσκοπεί στην παροχή ικανοτήτων για τη δημιουργία περιεχομένου μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. Αναλυτικότερα, η Δομή Κατάρτισης αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν ψηφιακά εργαλεία και περιεχόμενο, π.χ. βασισμένο στην εικονική πραγματικότητα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών Η εκπόνηση των ενοτήτων της Δομής Κατάρτισης βασίζεται αυστηρά σε μια Ερευνητική Έκθεση, η οποία περιέχει τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών όσον αφορά τον ψηφιακό ή τεχνολογικό γραμματισμό, καθώς και μια επισκόπηση των υφιστάμενων λύσεων στον τομέα των ψηφιακών εργαλείων που εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η Δομή Κατάρτισης βασίζεται σε μια μικτή προσέγγιση που περιλαμβάνει δια ζώσης και διαδικτυακές δραστηριότητες δομημένες σε τρία επίπεδα: Αρχάριοι, Προχωρημένοι, Ειδικευμένοι.

Αποτέλεσμα Έργου 2: Ψηφιακή & Εικονική Εργαλειοθήκη

Το δεύτερο αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη μιας Ψηφιακής & Εικονικής Εργαλειοθήκης Αυτή η εργαλειοθήκη είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνδημιουργίας μεταξύ των εταίρων του έργου και των εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών και περιέχει μια επιλογή από πρόσφατα αναπτυγμένα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μαθημάτων για ένα επιλεγμένο δείγμα σχολικών μαθημάτων όπως η Πληροφορική και οι ΤΠΕ, η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Μουσική, τα Μαθηματικά και η Τέχνη.

Η εργαλειοθήκη παρέχει στους εκπαιδευτικούς διάφορα εργαλεία, όπως διαδραστικά μαθήματα βίντεο, διαδραστικά σενάρια, παιχνίδια και εκπαιδευτικά σενάρια, κουίζ και αλληλεπιδράσεις μαθητών Επιπλέον, για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, η εργαλειοθήκη προσφέρει περιεχόμενο σχετικό με τη Δομή Κατάρτισης, όπως icebreakers και δραστηριότητες, συμβουλές για εκπαιδευτικούς, έντυπα και χρήσιμες πηγές.

Αποτέλεσμα Έργου 3: Εργαλείο Αξιολόγησης

Το τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης εργαλείο αυτό αποσκοπεί στη μέτρηση του αντίκτυπου της Ψηφιακής & Εικονικής Εργαλειοθήκης στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν από το έργο, το εργαλείο αξιολόγησης μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους και να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών.

Το Εργαλείο Αξιολόγησης είναι μια αρθρωτή, διαδικτυακή πλατφόρμα πλήρους ανταπόκρισης, προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή (π.χ. κινητό, tablet, φορητό υπολογιστή, PC), οποτεδήποτε και οπουδήποτε Οι εταίροι του έργου συμφώνησαν από κοινού να χρησιμοποιήσουν το σύστημα διαχείρισης μάθησης Moodle ως την πιο φιλική προς το χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής αξιολόγησης Το εργαλείο παρέχει μια σειρά από δραστηριότητες κουίζ που χρησιμοποιούνται με διπλό διαμορφωτικό-αξιολογικό τρόπο Από τη μία πλευρά, τα κουίζ παρέχουν πληροφορίες στους μαθητές ως λεπτομερείς γνώσεις που περιλαμβάνουν βίντεο, παρουσιάσεις και διαδραστικά μαθήματα βίντεο. Άλλα κουίζ αποσκοπούν στον έλεγχο της εννοιολογικής κατανόησης που αποκτούν οι μαθητές Από την άλλη πλευρά, τα κουίζ έχουν διπλό αξιολογικό σκοπό. Για την αυτοαξιολόγηση των ίδιων των μαθητών, καθώς οι ερωτήσεις σχεδιάζονται με σκοπό την παροχή ανατροφοδότησης στους μαθητές ως μέσο για να βοηθηθούν στη μάθησή τους.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι του έργου Digit&Learn είναι:

– εκπαιδευτικοί ηλικίας 25+ με τουλάχιστον 2 χρόνια διδακτικής εμπειρίας

– σχολεία, λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα

– μαθητές ηλικίας από 7 έως 19 ετών

– και το ευρύ κοινό

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ