„Digit&Learn“

„Digit&Learn“ konkretūs tikslai yra šie:

1 tikslas: mokytojų, turinčių skaitmeninių ir technologinių kompetencijų, įgūdžių tobulinimas, kuris leis jiems sukurti mokymo priemones, skirtas padėti jų klasėms;es;

2 tikslas: Suaktyvinti bendro su mokytojais kūrimo procesą, kurio tikslas – kurti skaitmenines priemones, pagrįstas naujomis technologijomis, kaip papildomas mokymo priemones.

3 tikslas: Išplėsti vertinimo priemones, skirtas stebėti naujų technologijų skaitmeninių mokymo priemonių poveikį mokinių mokymosi pasiekimams.

TIKSLINĖS GRUPĖS

Tiesioginės projekto „Digit&Learn“ tikslinės grupės yra:

Artboard 2(1)

– 25 metų ir vyresni mokytojai, turintys ne mažesnę kaip 2 metų mokymo patirtį

Artboard 3(3)

– mokyklos, kitos ugdymo įstaigos

Artboard 4

– mokiniai nuo 7 iki 19 metų

Artboard 5(1)

– ir plačioji visuomenė