Digit & Learn

Gli obiettivi specifici di Digit&Learn sono:

1 tikslas: mokytojų, turinčių skaitmeninių ir technologinių kompetencijų, įgūdžių tobulinimas, kuris leis jiems sukurti mokymo priemones, skirtas padėti jų klasėms;

2 tikslas: Suaktyvinti bendro su mokytojais kūrimo procesą, kurio tikslas – kurti skaitmenines priemones, pagrįstas naujomis technologijomis, kaip papildomas mokymo priemones.

3 tikslas: Išplėsti vertinimo priemones, skirtas stebėti naujų technologijų skaitmeninių mokymo priemonių poveikį mokinių mokymosi pasiekimams.

TIKSLINĖS GRUPĖS

I gruppi target diretti del progetto Digit&Learn sono:

Artboard 2(1)

– insegnanti di età superiore ai 25 anni con almeno 2 anni di esperienza nell’insegnamento

Artboard 3(3)

– scuole, altre istituzioni educative

Artboard 4

– studenti di età compresa tra i 7 e i 19 anni

Artboard 5(1)

– e la popolazione in generale